News

In memoriam Robert Bleiksloot

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega Robert Bleiksloot. Voor zijn jarenlange inzet als kwaliteitscontroleur zijn wij hem veel dank verschuldigd.

De herinnering aan hem en de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, familie en vrienden.

Namens de directie en collega’s van Red Point Alloys te Zoetermeer.

Eventuele steunbetuiging kunt u sturen naar corina@redpoint.nl

 

It is with great sadness that we received the tragic news of the sudden death of our highly valued colleague Robert Bleiksloot.

We will remember him and his pleasant collaboration and owe him a lot of gratitude for his years long commitment as quality controller.

Our thoughts go out to his wife, family and friends.

On behalf of the management and colleagues of Red Point Alloys in Zoetermeer

Any letter of support you can send to corina@redpoint.nl

 

Share